A T T   M Ö T A  D I G  S J Ä L V

En kurs i kreativitetens tecken, då du får möjlighet att skapa en bro mellan dina olika verkligheter.

Idag pressas vi mellan yttre och inre krav. Livssituationen blir allt mer begränsad.

• Hur hanterar jag situationen?
• Hur skapar jag utrymme för att möta mig och mina behov?
• Hur skall jag välja en väg mot mera meningsfullhet?

Ägna en helg åt att arbeta med att lära känna dina inre rum.

• Få kontakt med din glädje och lust.
• Få kontakt med det som hindrar dig i ditt liv.
• Få mod att vara mer i kontakt med dig själv.